Muammer

''İÇİMDEKİ İSTANBUL FOTOĞRAFLARI''

‘’İçimdeki İstanbul Fotoğrafları’’  Mario Levi’nin aynı isimli kitabı fotoğrafa uyarlandı!   Mario Levi’nin unutulmaz eserini, 40 Haramiler Proje Ekibi Muammer Yanmaz küratörlüğünde fotoğrafa uyarladı. Sergide proje katılan 45 fotoğrafçıdan her biri bir senelik zaman diliminde kitaptan paragraf seçerek sinemasal anlatımla 4 kareden oluşan siyah beyaz fotoğraflar üretti.  Mario Levi ve kızı Pınar Levi’nin de projede fotoğrafları var.      The Marmara Pera; “Pera’da Sanat” konseptiyle, yine sıra dışı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Mario Levi’nin unutulmaz eseri “İçimdeki İstanbul Fotoğrafları”, 40 Haramiler proje ekibi tarafından Muammer Yanmaz küratörlüğünde fotoğraflandı. 1 Nisan – 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında da sergilendi.   Sergideki fotoğrafçılar: Arzu Acar / Aysu Acar / Ayşe Bafralı Özer / Banu Okunakul Gündoğdu / Beray Aytek / Bülent Çakır / Deniz Coşgun / Deyiş Yıldıran / Didem Ergüven Tatlıdil / Egemen İlbeyli / Emek Yurdanur / Evrim İlbeyli / Feyza Bayramoğlu / Gülay Sayoğlu / Gülce Sürgit / Hüseyin Güneray / Ilgın Erarslan Yanmaz / Işıl Dağdevirenel / Levent Arslan / Lütfiye Ban / Mario Levi / Merve Sönmez / Meryem Ebru Canbolat / Muammer Yanmaz / Nevin Yağmur / Nil Ayral / Nilüfer Erdoğan / Niyazi Erdoğan / Nur Su Yaman / Nuray Başer Demirci / Özlem Bozkurt / Pınar Levi / Pınar Yavuz / Refik Aytek / Sadık Kuzu / Sema Abakay / Sema Balcı / Seval Taşyaran / Sinan Tınaztepeli / Şila Horoz / Yeliz Dinçel Gürsu / Zafer Ulavur / Zafer Uysal / Zeynep Taner / Züleyha Uğrak

Peradasanat_1Nisan_v4

YAZI

ARZU ACAR-60X91cm-

AYSU ACAR-60X91cm-

AYSE BAFRALI OZER-60X91cm-

BANU OKUNAKUL GUNDOGDU-60X91cm-

BERAY AYTEK-60X91cm-

BULENT CAKIR-60X91cm-

DEYIS YILDIRAN-60X91cm-

DENIZ COSGUN-60X91cm-

DIDEM ERGUVEN TATLIDIL-60X91cm-

EGEMEN ILBEYLI-60X91cm-

EMEK YURDANUR-60X91cm-

EVRIM ILBEYLI-60X91cm-

FEYZA BAYRAMOGLU-60X91cm-

GULAY SAYOGLU-60X91cm-

GULCE SURGIT-60X91cm-

HUSEYIN GUNERAY-60X91cm-

ILGIN ERARSLAN YANMAZ-60X91cm-

ISIL DAGDEVIRENEL-60X91cm-

LEVENT ARSLAN-60X91cm-

LUTFIYE BAN-60X91cm-

MARIO LEVI-60X91cm-

MERVE SONMEZ-60X91cm-

MERYEM EBRU CANBOLAT-60X91cm2

MUAMMER YANMAZ-60X91cm2

NEVIN YAGMUR-60X91cm2

NIL AYRAL-60X91cm2

NILUFER ERDOGAN-60X91cm

NIYAZI ERDOGAN-60X91cm

NUR SU YAMAN-60X91cm

NURAY BASER DEMIRCI-60X91cm

OZLEM BOZKURT-60X91cm

PINAR LEVI-60X91cm-

PINAR YAVUZ-60X91cm-

REFIK AYTEK-60X91cm-

SADIK KUZU-60X91cm-

SEMA ABAKAY-60X91cm-

SEMA BALCI-60X91cm-

SEVAL TASYARAN-60X91cm-

SINAN TINAZTEPELI-60X91cm-

SILA HOROZ-60X91cm-

YELIZ DINCEL GURSU-60X91cm-

ZAFER ULAVUR-60X91cm-

ZAFER UYSAL-60X91cm-

ZEYNEP TANER-60X91cm-

ZULEYHA UGRAK-60X91cm-